Nowe produkty

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Dbając o Państwa prywatność i pragnąc zapewnić Państwu komfort podczas korzystania z naszych usług, prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dominika Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą PHU D&D Dominika Zielińska (NIP 6571319985 , REGON 260595405) pod adresem: ul. Bodzentyńska 58, 25-308 Kielce- będąca właścicielem sklepu internetowego www.dmdmoda.pl

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  1.  W celu świadczenia i realizacji usług drogą elektroniczną, rezerwacji produktów, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.  W celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  1.  W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  2.  W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

2. Prawo uzyskania kopii danych 

3. Prawo douzupełnia lub aktualizacji danych, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

4. Prawo do usunięcia danych – których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

6. Prawo do przenoszenia danych 

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W poniższej polityce plików przedstawiamy jakie informacje są od Państwa zbierane podczas przeglądania i korzystania z naszej strony internetowej www.dmdmoda.pl, która jest własnością PHU D&D Dominika Zielińska

W czasie poruszania się po naszej stronie Państwa przeglądarka wysyła do nas pewne informacje takie jak adres IP, adres URL, wersja przeglądarki. Nasza strona stosuje tak zwane pliki cookie, zwane także ciasteczkami. Są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby informowała o nadejściu plików cookie lub całkowicie je blokowała. Większość przeglądarek domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika.

Do czego wykorzystujemy pliki cookie:
- dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika, pozwalające na zapamiętanie wybranych przez użytkownika parametrów takich jak wygląd strony, rozmiar czcionki, kolor strony, wybrany język , region 
- łatwiejszy sposób logowania do sklepu, przechowywanie danych zarejestrowanych użytkowników

Wyłączenie stosowania plików cookie może spowodować utrudnienia  w korzystaniu z niektórych usług w naszym sklepie internetowym takich jak logowanie. Natomiast wyłączenie nie przeszkodzi w przeglądaniu treści naszych stron.
Zgodnie z przepisami prawa chcemy aby każdy użytkownik naszego sklepu internetowego był poinformowany o kwestii i działaniu plików cookie. Macie Państwo prawo zablokować stosowanie plików cookie lub zgodzić się na ich stosowanie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sprawie Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: sklep@dmdmoda.pl

poczty tradycyjnej: ul. Bodzentyńska 58, 25-308 Kielce

telefonu: +48 534 999 492

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.