Nowe produkty

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy www.dmdmoda.pl zajmuje się sprzedażą internetową odzieży. Właścicielem sklepu jest firma PHU D&D Dominika Zielińska z siedzibą w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 58, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z numerem NIP 6571319985.

2. Przyjmuje się, że Użytkownik, zwany dalej Kupującym, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
                                                                                         
3. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu podane są w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, które są naliczane „w koszyku” na podstawie wagi w oparciu o cennik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie sklepu są fabrycznie nowe, nieużywane, zgodne z opisami i zamieszczonymi zdjęciami, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.     

6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego dmdmoda.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

 b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


Składanie zamówień i ich realizacja:

1. Sklep internetowy www.dmdmoda.pl  przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
                                                                             
2. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie sklepu, telefonicznie pod numerem 534 999 492 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@dmdmoda.pl.

3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia.

4. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie sklepu www.dmdmoda.pl w zakładce "Jak kupować"


Forma płatności za towary:

1. Wartość zakupów jest sumowana w „koszyku”, po wyborze sposobu dostawy i płatności, a kupujący potwierdzając zamówienie otrzymuje informację z jego indywidualnym numerem. Klient płaci tylko za produkty + koszt wysyłki.             
2. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą: przelewem na konto naszego banku lub gotówką przy odbiorze bezpośrednio u kuriera.                                                                             

 
Wysyłka i transport:

1. Wszystkie zamówienia nadawane są jako paczki za pośrednictwem kuriera Pocztex. Od momentu wysłania, średni czas oczekiwania to 1-2 dni robocze. Przesyłki zlecamy do godziny 13-ej (zamówienia złożone po godzinie 13-ej są realizowane następnego dnia roboczego)

2. Dostawa wykonywana jest na terenie całej Polski oraz na życzenie kupującego także za granicę.     

Reklamacje:

1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: sklep@dmdmoda.pl

2. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres:

PHU D&D Dominika Zielińska

ul. Bodzentyńska 58

25-308 Kielce

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towaru. O decyzji Rzeczoznawcy zostanie Kupujący powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Zwroty i wymiany:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem, odstępuje od umowy kupna sprzedaży, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, które należy przesłać na adres mailowy sklep@dmdmoda.pl, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

(WZÓR ORAZ DRUK DO POBRANIA W FORMACIE pdf ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ)

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien przesłać zwracany towar wraz PARAGONEM na adres sklepu:

PHU D&D Dominika Zielińska

ul. Bodzentyńska 58

25-308 Kielce.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

INFORMUJEMY, ŻE SKLEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZA USZKODZENIA I ZAGINIĘCIA, ODSYŁANYCH PRZEZ KLIENTA PRZESYŁEK NIEEWIDENCJOWANYCH (DOTYCZY TO LISTÓW ZWYKŁYCH WYSYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ). NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK WYSŁANYCH DO PACZKOMATÓW, CHYBA ŻE KUPUJĄCY USTALI TĘ KWESTIĘ Z OBSŁUGĄ SKLEPU.

5. W przypadku wymiany towaru (ze względu na inny rozmiar, kolor itp.), koszt kolejnej przesyłki ponosi kupujący.

6. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów na podane w dokumencie odstąpienia od umowy konto bankowe Kupującego- w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu przesłania odstąpienia od umowy oraz towaru.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Sprzedawca - firma PHU D&D gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r.), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia. W każdej chwili przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana, bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.  

3. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszej sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Kopiowanie zdjęć, tekstów oraz innych informacji zawartych w naszym sklepie jest objęte prawem autorskim, kopiowanie jest nielegalne i grozi sankcją karną.

4. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

***********************************************************************************************

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- POBIERZ PDF - dokument do pobrania 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Dbając o Państwa prywatność i pragnąc zapewnić Państwu komfort podczas korzystania z naszych usług, prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dominika Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą PHU D&D Dominika Zielińska ul. Bodzentyńska 58, 25-308 Kielce- będąca właścicielem sklepu internetowego www.dmdmoda.pl

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  1.  W celu świadczenia i realizacji usług drogą elektroniczną, rezerwacji produktów, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.  W celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  1.  W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  2.  W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

2. Prawo uzyskania kopii danych 

3. Prawo do uzupełnienia lub aktualizacji danych, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

4. Prawo do usunięcia danych – których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

6. Prawo do przenoszenia danych 

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

CIASTECZKA

Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

-są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

-umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

-nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  1.                   usunąć pliki cookies
  2.                   blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  1.                   zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  2.                   statystycznym
  3.                   marketingowym
  4.                   udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sprawie Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: sklep@dmdmoda.pl

poczty tradycyjnej: ul. Bodzentyńska 58, 25-308 Kielce

telefonu: +48 534 999 492

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.